Georg Haupt (1741 -1784) Sverige

Georg Haupt var en svensk konsthantverkare och en av de mest berömda formgivarna av gustavianska möbler. Han anses vara en av Sveriges mest framstående möbelsnickare och konsthantverkare genom tiderna. Haupt var tredje generationen snickare i Sverige inom familjen Haupt och började vid tretton års ålder gå i lära hos snickarmästaren Johan Conrad Eckstein. Han gick sedan som gesällelev i London och Paris och utsågs därefter till hovschatullmakare av kung Adolf Fredrik. Haupt hade under sina läroår enbart arbetat med möbler i rokokostil. I Paris kom han dock i kontakt med klassicistiska strömningar. När han sedermera kom tillbaka till Sverige och började sin verksamhet kom hans möbler att visa på en blandning mellan rokoko och klassicism, men med åren blev hans verk allt mer klassiska.
Haupt är främst berömd för sina byråer, men han tillverkade också många andra möbler ofta med lådor som exempelvis sekretärer. Haupts arbete kännetecknas av goda proportioner och hög kvalitet samt rikliga orneringar som täcker en stor del av möbelytan.
Haupt finns bland annat representerad på Nationalmuseum, Nordiska museet, Stockholms slott och på Finlands nationalmuseum.

Annons