Georg Pauli (1855-1935) Sverige

Georg Pauli var en svensk målare och författare. Pauli studerade periodvis vid Konstakademien i Stockholm och vid Academien Julien i Paris. Han fann inspiration och utvecklade sin konst under sina utlandsvistelser. Pauli utvecklade sin landskapskonst i Barbizon och Gréz-sur-Loin medan han i Rom i fann inspiration i den klassiska konsten till hans freskmåleri. Hans klassiska inspiration kom att påverka hans arbete som monumentalmålare och utsmyckare av offentliga byggnader i Sverige. Pauli fann även kubismen intressant och intellektuellt utmanande men hörde aldrig riktigt hemma där rent konstmässigt.
Pauli finns representerad på Nationalmuseum och Waldemarsudde i Stockholm samt på Jönköpings museum.

Annons