Göran Augustsson (1936-2012) Finland

Göran Augustsson är en finsk bildkonstnär känd för sina abstrakta men ändå stränga geometriska målningar. Målningarna kännetecknas av rytmiskt avgränsade fält med inspiration från naturen. Augustsson studerade vid Konstföreningens ritskola i Åbo samt vid Finlands konstakademi för Sam Vanni.

Annons