Hallträttsmästare

Hallträttsmästare, ej skråansluten mästare som istället löd under hallrätten vars uppgift var att kontrollera hantverkare och fabriker utanför skråämbetena

Annons