Herman af Sillén(1857-1908) Sverige

Sjöofficern Herman af Sillén inspirerades av sina långseglingar och började studera konst i Paris under en ledighet. Motiven blev naturligt den marina miljön och sjöfart. Han målade flera målningar av båtar i den svenska flottan, gärna avbildade i samband med kungliga besök eller på upprört hav. Idag finns af Sillén representerad på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Annons