Jan Van Eyck (ca 1390–1441) Belgien

Jan Van Eyck var en flamländsk konstnär som tillsammans med sin bror Hubert Van Eyck, utgjorde ansiktet utåt för den flamländska konsten. De första verk som förknippas med Van Eyck är illustrationer till en bönbok skapad år 1417. Bönboken är idag förstörd med två blad från den återfanns i början av 1900-talet.Van Eyck utförde ett antal stora verk beställda av donatorer som i sin tur skänkte dessa till kyrkor, däribland Kansler Rollins Madonna och Kaniken van der Paeles Madonna. Den mest kända målningen är sannolikt "Makarna Arnolfinis trolovning". Den italienska köpmannen Gioavanni Arnolfini med sin unga brud Jeanne de Chenany porträtteras i denna målning på ett klart och realistiskt sätt kombinerat med en viss mystik vilket gör den svårtolkad.

Annons