Jugend

Jugend räknas som den första moderna stilen och betyder ’ungdom’ på tyska. I Frankrike kallades samma stil art nouveau. I Sverige fick jugendstilen sitt genom- brott på Stockholmsutställningen 1897. Den kortlivade epoken representerar en guldålder inom svensk formgivning. I jämförelse med utländska motsvarigheter är uttrycket mer återhållsamt i kombination med att man månar om det specifikt svenska. Den böljande dekoren hämtas ur den lokala floran och hantverket inspireras av regionala traditioner. De svenska jugendmöblerna hade sin storhetsperiod under åren kring sekelskiftet fram till 1905.

Annons