Karin Broos (1950-) Sverige

Karin Broos är en svensk konstnär född 1950 i Uppsala. Broos konst kännetecknas främst av målningar med motiv föreställande hemmet, ateljén och naturen i Värmland. Det finns en viss mystik i Broos målningar då personer ofta är vända bort från betraktaren som om de befann sig i tysta tomma ibland hotfulla miljöer. Det återkommer ofta en känsla av anspänning i målningarna som om det under ytan dolde sig en konflikt och en mörk stämning samtidigt som de kan uppfattas som minnesbilder från vardagen utan hotfullhet eller konflikt.Broos använder fotografier som förlaga och upprepar ofta motiven i sitt måleri. Genom att göra detta utforskar hon skillnaden mellan fotografi och måleri.

Annons