Karl Dahlqvist (1900-1971) Sverige

Karl Dahlqvist var en svensk skulptör och bildkonstnär från Stockholm. Dahlqvist bedrev sina studier vid Konstakademin i Stockholm samt vid skolor i Italien och Tyskland. Bildkonsten karaktäriseras av starka färger och en lätthet med naivistiska drag. Dahlqvist har målat många kyrkomålningar och är förutom detta känd för sina porträtt, blomstermotiv och landskap. Konstnären har även skulpterat en fris i Uppståndelsekapellet i Stockholm. Karl Dahlqvist finns representerad på Nationalmuseum, Moderna museet i Stockholm och Historiska museet i Stockholm.

Annons