Klavikord

Klavikord, (latin clavis, ‘tangent’ och chorda, ‘sträng’), enklare typ av stränginstrument, ofta rektangulärt. Tangenterna har metalltungor som slår mot strängen när tangenten trycks ned. Det svenska klavikordet utvecklades till perfektion under 1700-talets andra hälft.

Annons