Lars Hillersberg (1937-2004) Sverige

Lars Hillersberg var en svensk konstnär, tecknare och satiriker. Hillersberg utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och efter avslutad examen arbetade han deltid vid Konsthögskolan. Hillerberg startade en vänsterradikal tidning med namnet Puss som skildrade det svenska samhället och dess dåvarande makthavare på ett ytterst satiriskt sätt.

Annons