Lena Cronqvist (1938-) Sverige

Lena Cronqvist är en svensk målare och skulptör utbildad vid Konstfack och Kungliga Konstakademin i Stockholm. Hon fick sitt genombrott på 1970-talet med konst som helt gick mot tidsandans politiska konst, där familjen och moderskapet istället agerade motiv. Cronqvist konst kan beskrivas som konkret och uttrycksfull med ett psykologiskt engagemang. Hon använder ofta sig själv som modell och trots att motiven är privata, kan de tolkas allmänmänskligt. Lena Cronqvist är en av Sveriges högst betalda samtida konstnärer och hon har gjort ett flertal offentliga utsmyckningar.

Annons