Lennart Jirlow (1936-) Sverige

Lennart Jirlow sökte som 16-åring in till Konstfack i Stockholm och blev antagen som det årets yngsta elev. Efter avslutade studier begav sig Jirlow ut på resa i Europa för att bland annat göra uppehåll i Florens där han bedrev studier vid Academia di Belle Arti. Sedan en tid tillbaka är Jirlow bosatt i Paris där han ännu är aktiv som målare. Vid 22 års ålder hade han sin första utställning i Stockholm, men hans karriär tog fart på allvar först 1965, när han debuterade i Paris. Jirlow är känd för sina naivistiska och färgrika skildringar av krogliv, gatumotiv och blommiga trädgårdar inspirerade från både franska och svenska miljöer. Han har även utfört en mängd porträtt av svenska kulturpersonligheter såsom Jan Malmsjö, Jarl Kulle, Evert Taube, Povel Ramel, Maj-Britt Nilsson och Karl Gerhard.

Annons