Lennart Rodhe (1916-2005) Sverige

Lennart Rodhe är en svensk konstnär, född 1916 i Stockholm. Rodhe utbildade sig vid Edward Berggrens målarskola samt vid Konsthögskolan i Stockholm. Han gjorde även ett stort antal studieresor till Norge, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien.Rodhe blev under tiden i Paris påverkad av de rådande konstinfluenserna och väl hemma i Sverige igen, kom han att bli en av de ledande konstnärerna inom konkretismen. Rodhe deltog 1947 vid utställningen "Ung Konst" på galleri Färg och Form i Stockholm. Denna utställning kom att mynta ett nytt begrepp ”konkretister” eller ”1947 års män” bland konstkritikerna. Detta då konstnärerna under denna utställning använt sig av detta tämligen gemensamma formspråk där de strävade efter att komma bort från tidigare generationers naturalistiska avbildning av människan och naturen. Man hävdade nämligen att de rent konkreta färgerna och formerna var en verklighet i sig.

Annons