Löpande hund

LÖPANDE HUND, eller à la grecque, bårdornament från antiken bestående av en rullande våg i upprepning.

Annons