Marcus Larson (1825-1864) Sverige

Marcus Larsson var en svensk nationalromantisk landskapsmålare och anses vara en central gestalt i 1800-talsmåleriets utveckling. Larson studerade vid Konstakademins Antikskola i Stockholm och fick efter en utställning 1948, anställning som teckningslärare i Helsingborg. Larson tog själv lektioner i Köpenhamn under den danska marinmålaren Vilhelm Melbye. År 1851 fick han Akademiens Kungliga Medalj för marin- och landskapsmålning.I mitten av 1950-talet fick Larson Akademiens resestipendium och kom därför att resa mycket under efterföljande år. I Düsseldorf träffade han Andreas Achenbach, som kom att inspirera Larson till hans romantiska inriktning.Kännetecknande för Larson är hans passionerade och stormande landskap. Han finns idag representerad på Nationalmuseum i Stockholm samt på andra svenska och internationella museum.

Annons