New York-skolan

New York-skolan var en informell konströrelse bestående av poeter, bildkonstnärer av olika slag, samt musiker som formades under 1940-talet. Influerade av surrealism och avantgarde-rörelsen, improvisatorisk och experimentell teater och musik, utvecklade New York-skolans medlemmar abstrakt expressionism som konstriktning.

Annons