Nicola De Maria (1954-) Italien

Nicola de Maria är en italiensk målare, vars målningar är drömlika och målade i kraftiga färger. Symboliken i färgerna ger målningarna en andlig dimension och leder betraktaren till en ny värld, som om hon var på flykt från vardagen till en estetisk färgexploderande estetisk värld. De Maria är känd för sina enormt stora installationer där hela rum är målade och dekorerade med trä. Han har bland annat ställt ut på Venedigbiennalen i Sydney och i Sao Paulo.

Annons