Nils Fougstedt (1881-1954) Sverige


Nils Fougstedt var en svensk skulptör och konsthantverkare. Fougstedt startade tillsammans med Estrid Ericson en verkstad för tillverkning av tennföremål, vilket sedare kom att bli grunden till Svenskt Tenn. Fougstedt kom att utforma ett flertal vackra arbeten för Svenskt Tenn och hans stil kom med tiden att övergå från 1920-talsklassicism till en måttfull funktionalism med raka, blankslipade ytor.Fougstedt är en ikon i den svenska tennhimlen, men han arbetade även i silver, brons och guld. Fougstedt är troligen den som först kom att kombinera tenn och mässing hos Svenskt Tenn.

Annons