Nils von Dardel (1888-1943) Sverige

Nils von Dardel studerade vid Konstakademien i Stockholm 1908-1910 och var efter 1910 framförallt verksam i Paris, där han besökte Matisseakademien. Dardel debuterade med utstuderade, naivistiska verk men mot slutet av 1910-talet gick han över till mer existentiella motiv av fantasi- eller drömkaraktär. Dardels kubistiska experiment gick omkring 1912 över i pointilism och han började fylla ytan med punkter och fläckar. Rousseau le Douaniers naivism och den orientaliska konsten intresserade Dardel och under sin vistelse i Japan 1917-1918 kom det japanska träsnittet att influera Dardels konst. Den klara färgen och den linjära stilen ersatte hans tidigare fläckteknik. Den japanska konsten kom också att väcka hans intresse för djur, i synnerhet kaniner och apor.År 1939 anordnades en retrospektiv utställning med Dardel på Liljevalchs i Stockholm. 

Annons