Nystilar

Nystilar är den gemensamma benämningen för 1800-talets imitationsstilar som bygger på former och dekorelement från äldre stilepoker. Den industriella utvecklingen innebar masstillverkning av både möbler och föremål; aldrig tidigare hade utbudet varit så stort. Nygotiken är den äldsta av nystilarna, medan nyrokokon med möbler i mahogny och rikt skulpterad dekor var den mest älskade. De många olika stilarna avlöste varandra och i slutet av perioden framträdde tapetserarstilen med rikliga mängder textilier och helstoppade möbler. 

Annons