Olle Olsson-Hagalund (1904-1972) Sverige

Olle Olsson-Hagalund hör till den naivistiska konstriktningen som i likhet med många modernister sökte den autentiska och äkta svenska konsten. Naivisterna kallades så eftersom de i sina målningar ämnade återskapa ett barns oskolade syn på omvärlden. I Olssons fall utgjorde hans egen hemort, stadsdelen Hagalund i Solna, en viktig grundval för hans konstnärskap och flera motiv är hämtade därifrån. Många bilder skildrar detaljrika händelseförlopp som innefattar både människor och miljöer där humor, fantasi och ett livligt färgspel är framträdande. Olsson började i Carl Wilhelmssons målarskola år 1919 men debuterade som konstnär först som 30-åring och fick sitt stora genombrott några år senare i samband med uppmärksammade utställningar på Galleri Färg och Form och Konstakademin. Före genombrottet hade han periodvis försörjt sig som teaterdekoratör men konstnärsdrömmen levde starkt i honom. Andra konstnärer som kan knytas till naivismen är exempelvis Hilding Linnqvist, Eric Hallström och Henri Rousseau.  

Annons