Otto G Carlsund (1897–1948) Sverige

Otto G Carlsund var en svensk målare och konstkritiker, utbildad vid Konstakademin i Oslo och Acadédmien Modern i Paris. Carlsund var influerad av kubismen och neoplasticismen och hans uttryckssätt gick alltmer mot det nonfigurativa, i en återhållsam färgskala. Han anses vara en av förgrundsgestalterna för modernismen i Sverige och var representerad på Stockholmsutställningen i Stockholm 1930.

Annons