Patrik Andiné (1968-) Sverige

Patrik Andiné började måla i mitten av 80-talet under tiden han gick på gymnasiet. Under åren 1990-1995 studerade han vid Stockholms kungliga konsthögskola.Patrik Andinés huvudintresse inom måleriet är att avbilda och konstruera föreställande bildvärldar. Färgskalan är kulörstark och bilderna är ofta narrativa i den bemärkelse att de skulle kunna vara stillbilder ur en animerad fictionfilm. Trots detta finns det en tydlig koppling till en nutida offentlig och privat verklighet. Patrik Andinés måleri kan också ses ha koppling till en surrealistisk stil där han iscensätter olika, ofta tvetydigt, situationer där människor och djur gestaltas.

Annons