Paul Klee (1879–1940) Schweiz

Paul Klee föddes år 1879 i Schweiz. Klee var redan som barn mycket musikalisk och började uppträda med att spela fiol. Klee upplevde att såväl äldre som samtida musik var alltför bunden i tradition och det tilltalade inte hans konstnärliga kreativitet. År 1898 började Klee därför studera konst i München efter att nätt och jämt klarat av gymnasiet.
Efter avslutad examen från Akademie der Bildenden Künste München, började Klee experimentera med olika konstnärliga uttryckssätt, där han utvecklas mot ett mer abstrakt måleri. Han gjorde under denna tid studieresor till bland annat Italien och lärde då känna Vasilij Kandinskij, Franz Marc och andra avantgardekonstnärer. Sitt stora genombrott får han år 1914, efter att på egen hand ha utvecklat sitt måleri.
Under första världskriget blir Klee inkallad till tysk militärtjänst. Han får då en tjänst bakom fronten vilket gör att han delvis kan fortsätta att måla. Klee väljer sedan att fly till Schweiz med sin familj, år 1933.
Paul Klees konstnärskap kom att kretsa kring kubism och expressionism och vid sin död, 1940, hade han hunnit producera 9000 verk.
 

Annons