Peter Doig (1959-) Skottland

Peter Doig föddes 1959 i Edinburgh, Scottland. Under sin uppväxt kom han att bo i Trinidad och Kanada innan han som vuxen flyttade till England för att utbilda sig. År 1979  började han studera till konstnär vid Wimbledon School of Art i London och fortsatte sedan studierna vid Saint Martins School of Art samt vid Chelsea School of Art där han tog sin master. Kort efter det att Doig tagit en master tilldelades han det prestigefyllda priset Whitechapel Artist, vilket kulminerade i en separatutställning på Whitechapel Art Gallery 1991.
Motiven i Doigs målningar är ofta något abstrakta landskap som återblickar till hans barndom i Kanada. Hans verk är ofta inspirerade av- och baserade på fotografier, tidningsklipp och filmscener.

Annons