Piet Mondrian (1872- 1944) Nederländerna

Piet Mondrian var en nederländsk målare. Han studerade som 20-åring konst på Amsterdams Rijksakademie van Beeldende Kunsten och målade under denna tid landskap enligt impressionismens regler. Mondrian kom sedan att utveckla sitt måleri från föreställande till helt abstrakta geometriska mönster, en stil som brukar kallas för neoplasticism. I sin konst använde han sig endast av primärfärgerna blått, rött och gult vilka han målade i rektangulära fält, som symboliserade New Yorks stadsrytm. Mondrian anses av många vara grundaren till den abstrakta konsten och han kom även att grunda konstnärsgruppen De Stijl.Mondrian var mycket produktiv och hans konst finns i dag representerad på världens största museum.

Annons