Plattskuren dekor

Plattskuren dekor, trädekor med låg relief mot flat botten. Vanlig på allmogemöbler och kyrkoinventarier.

Annons