Robert Rauschenberg (1925-2008) USA

Skulptören och bildkonstnären Robert Rauschenberg studerade vid Black Mountain College i North Carolina och vid Art Students League i New York. Under 1950-talet blev Rauschenberg känd för sina ”Combines” vilka kan ses som en form av citerad verklighet där han kombinerar icke-traditionella föremål och material.Rauschenberg anses vara en av representanterna för den abstrakta expressionismen och popkonsten men har även kommit att kallas för neo-dadaist. Hans verk kännetecknas av en tydlig dialog mellan ”the handmade and the readymade”.Rauschenberg är bland annat representerad på Moderna museet i Stockholm med sitt berömda konstverk "Monogram" från 1955-59 bestående av en uppstoppad get och ett bildäck.

Annons