Sigrid Hjertén (1885-1948) Sverige

Sigrid Hjertén var från början utbildad textilkonstnär men efter studierna hos Henri Matisse på hans öppna akademi i Paris åren 1910-1911 ägnade hon sig enbart åt måleri. Färg och form var viktigt för Hjertén som i expressionistisk stil laborerade med varma och kalla färger i ett kontrasterande växelspel. På ett lekfullt sätt använde hon färgens dramatiska och känslomässiga egenskaper vilket gav hennes kompositioner ett starkt uttryck.
Hjertén var liksom sin man Isaac Grünewald en viktig representant för den svenska modernismen och deras måleri har många likheter i termer av färg och motiv även om Hjerténs färger ofta är aningen mildare och hennes konturer inte lika starkt markerade som Isaac Grünewalds.
Cézanne och Matisse var båda viktiga inspirationskällor och i samband med flytten till Paris på 20-talet blir franska stadsbilder och landskap ett allt vanligare motiv. Under 30-talet blir, den för Hjertén typiska, gula färgen dominerande i hennes verk och målningarna kommer alltmer att stilmässigt närma sig van Gogh. 

Annons