Skråämbete

Skråämbete, den främsta yrkesorganisationen inom olika yrken för hantverkare i städerna under äldre tid. Skråämbetet lydde under skråordningens lagar.

Annons