Syntetism

Syntetism, konstriktning under 1800-talets sista decennier med sammanfattande konturer, enhetliga och plana färgfält. En förenklad och ytbunden utveckling av symbolismen.

Annons