Tino Sehgal (1976-) Tyskland

Tino Sehgal är en tysk-brittisk konstnär verksam och boende i Berlin. Sehgal studerade politisk ekonomi och dans innan han år 2000 började arbeta som konstnär.Sehgal använder den mänskliga kroppen med språk, röst och rörelser i sina verk. Verken icensätts på plats av skådespelare och dansare som integrerar med publiken och följer Sehgals instruktioner. Något som han själv kallar "konstruerade situationer". Konsten finns i stunden och existerar därefter endast kvar i betraktarens minne, utan att någon dokumentation görs. Sehgel var Tysklands representant till Venedigbiennalen 2005. I Sverige har han visats på festivalen Way Out West, Magasin 3, Moderna museet och Göteborgs Konsthall.

Annons