Tjugotalsklassicism

Tjugotalsklassiscism, konstriktning under 1910-talets andra hälft och 1920-talet som går tillbaka på nyklassicismens formspråk.

Annons