Träsnitt (Japan)

Träsnitt som metod för bildframställande har funnits länge men har framförallt haft sin centrala punkt i Japan. Träsnitten började tidigt användas som en bildframställande metod i Japan men slog igenom på allvar först under 1700-talets senare hälft. Dessa träsnitt, eller "Ukiyo-e" som de heter på japanska, är bilder som visar den s.k. ”förbiflytande världen”. 
Bildernas motiv visar oftast berömda personer som skådespelare samt naturbilder och bilder av mer erotiskt inslag. Dessa träsnitt har en mycket speciell estetik där de är enkelt stiliserade med motiv fyllda med stor dramatik, samtidigt som de har en motsatt stilla karaktär. 

Annons