Såld före auktion?

Barnebys valde att konfrontera Bukowskis vd Anna-Karin Laurell för att fråga hur Bukowskis förhåller sig till de ifrågsatta garantierna.

Hur resonerar ni kring de garanterade försäljningsuppdragen?

- Så länge det förekommer garanterade priser på den internationella auktionsmarknaden så är det svårt att stå utanför, om man vill ha in toppobjekten för att sälja i Sverige. Även om det fortfarande är väldigt sällsynt på de svenska auktionerna.

Det kanske är svårt för dig att säga som relativt nytillträdd vd, men vad är anledningen till att ni inte varit öppna med garantier tidigare?

- Vi har däremot funderat mycket kring hur vi ska bli mer transparenta med den här typen av uppdrag gentemot budgivarna, varför vi har tittat på hur man gör internationellt hos exempelvis Sotheby´s, och kommit fram till, att vi i de undantagsfall då det förekommer garantier, ska redovisa dem på samma sätt som de internationella aktörerna gör. Det finns inga anledningar till att inte redovisa det offentligt. Först och främst för att vi alltid ska kunna stå för det vi gör och aldrig kunna manipulera prisbilden genom de avtal som skrivs, och dels för att budgivarna ska känna sig trygga. Men även för att vi efter auktionen ska redovisa försäljningen korrekt. Lyckas vi inte sälja konstverket men garantin utfaller så ska det självklart redovisas som osålt på auktionen. Allt annat är att manipulera marknaden.

Vad säger era ägare om ni plötsligt skulle stå med de tio dyraste verken garanterade och konjunkturen vänder, vilket hände vissa utländska auktionshus efter kraschen 2008?

Är garantier en följd av att det är så svår konkurrens om de bästa verken?

- Ja, det är det. Såvitt jag vet så har garantierna bara gällt den samtida konsten. Åtminstone i Sverige, avslutar Anna-Karin Laurell.

Vad är garanti

I Sverige har man tidigare valt att tala tyst om så kallade "garanterade försäljningar". Garantin innebär att säljaren av det aktuella verket, redan på förhand är garanterad att få en viss summa pengar av auktionshuset, oavsett om det finns någon budgivare som är beredd att köpa målningen till de förväntade nivåerna som efterfrågas i form av utropspris.

Summan säljaren får är en överenskommelse mellan auktionshuset och vederbörande, och kan variera.

Auktionshusen spelar högt

På så vis ligger risken helt hos auktionshuset, och säljaren blir i det här fallet miljonär hur vederbörande än beter sig. Antingen lyckas auktionshuset sälja målningen med förtjänst(oftast över utrop), alternativt klubbas målningen under de nivåer som uppgörelsen omfattar vilket gör att auktionshuset får stå för mellanskillnaden(vilket många gånger innebär en ekonomisk förlust för auktionshusen). Medan det i tredje fall finns en ytterligare part inblandad(kan t e x vara en samlare eller konsthandlare) som garanterar bud upp till en viss nivå innan auktionen ens startat. Det sistnämnda gör förstås att auktionshusen inte tar någon risk.

Vanligt utomlands

I jakten på det bästa tycks alla medel vara tillåtna, och det är nog bara att inse att spelreglerna i auktionsbranschen har förändrats sedan grundaren Henryk Bukowskis dagar. Hur mycket vi än blundar och önskar oss tillbaka, kommer vi nog ganska snart bli varse om att allt inte var bättre förr. Till exempel fanns inte de samtida auktionerna som går av stapeln imorgon då föremål för 48 miljoner kronor är tänkta att byta ägare.