Wassily Kandinsky föddes 1866 i Moskva och är en välkänd konstnär över hela världen. Många är bekanta med hans namn, men visste du att...

1. Genom studier i konstteori samt utvecklandet av ett eget måleri kom han att skapa den konstform som kallas abstrakt expressionism. Hans målningar kännetecknas framförallt av starka och symboliska färger befriade från formen. Man kan säga att han utvecklade sin konst till en närmast formell geometri.

2. I slutet av 1890-talet gav Kandinsky upp en framgångsrik karriär i juridik och ekonomi och flyttade till Tyskland där han började studera vid Akademie der Bildenden Künste i München.

3. Tillsammans med tyska radikala konstnärer som han lärde känna, däribland Franz Marc, bildade han år 1911 konstnärsgruppen Der Blaue Reiter. På grund av det första världskrigets inledande flyttade Kandinsky sedermera tillbaka till Ryssland, men återvände till Tyskland 1921.

4. Några personer som inspirerade Kandinsky i sitt konstnärskap var bland andra Claude Monet, Richard Wagner och Madame Blavatsky, varav den senare var ett ryskt medium som grundade den Teosofiska rörelsen.

5. Ett karaktärsdrag inom Kandinskys målningar är att betraktaren av konstverken ska vara delaktiga i skapandet av motivet. Det ska ha startat med ett av Kandinskys mest framstående verk Der Blaue Reiter som föreställer en person till häst, varpå somliga tycker sig se ett barn i ryttarens famn, medan andra anser att det bara är ryttarens skugga. Detta var en teknik som Kandinsky tog mer och mer till sig och kulminerade under åren 1911-1914.

6. Under åren 1922-1933 målade Kandinsky 160 oljemålningar och 300 akvareller. Dessa målningar har i de flesta fall förstörts då Kandinskys konst, liksom många andra konstnärers verk under denna tid, inte föll nazisterna i smaken.

7. Det dyraset konstverket av Kandinsky som sålts på auktion är oljemålningen Studie für Improvisation 8 och klubbades för slutpriset 182 miljoner kronor på Christie's auktion i november 2012.

 

Se pågående auktioner med verk av Wassiliy Kandinsky här!