Kvinnan säger till polisen i förhör att hon bara gjort vad som som stod. Hon säger också att museet borde ha informerat om att man inte skulle fylla i "korsordet" om de ville förhindra det.

Konstverket "Reading-Work-Piece" från 1977 har värderats till cirka 750 000 kronor. Skadorna efter kvinnans snabba penna ska inte ha blivit permanenta, men museichefen Eva Kraus säger till The Telegraph att man var tvungen att polisanmäla händelsen av försäkringsskäl.