Utan utsmyckande text (sexy, kan få tala sitt eget universella språk), följer här en serie tjusiga polaroidbilder som Warhol tog av vänner och bekanta.