Genom Curater erbjuds nu möjligheten att på hemmaplan se en digital utställning med kända och exklusiva konstverk av internationella konstnärer i samarbete med konstinstitutioner och kuratorer. Till en början kommer 500 personer få en inbjudan till att använda Curater men tanken är att i framtiden låta få tillgång till dessa utställningar genom ett abonnemang eller via en inbjudan. Totalt kommer sex-åtta utställningar erbjudas årligen, samtliga skapade av internationella kuratorer.

Digitala konstverk finns även att hitta på Barnebys!