Nu är det juletider på Barnebys! För att fira den stundande högtiden kommer Barnebys att varje söndag i december fram till jul berätta om fyra av våra favoritjulberättelser i en liten adventskalender. Och självklart gömmer det sig ett pris bakom varje lucka!

julkalender julkalender

31 år gammal, år 1843 skrev Dickens A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of Christmas, sin allra första julsaga vilken också är Dickens mest uppskattade publikationer. Sedan dess har miljoner människor läst romanen eller tagit till sin någon av de många versioner av originalberättelsen som skapats sedan dess. I folkmun kom romanen att kallas A Christmas Carol och i Sverige översattes titeln till En julsång på prosa, eller kort och gott En julsaga.

Omslaget till första utgåvan av A Christmas Carol. Foto via Wikipedia. Omslaget till första utgåvan av A Christmas Carol. Foto via Wikipedia.

Men hur kom den klassiska julsagan egentligen till? Med inspiration från författarens egna liv förstås.

Den brittiske författaren Charles Dickens föddes den 7 februari år 1812. Merparten av sitt liv spenderade han i London, med en opålitlig far som ofta befann sig i ekonomiska oegentligheter. För att kompensera för faderns knappa medel togs den unge Dickens ur skolan, tvingades pantsätta sina böcker och sattes istället i arbete på en skofabrik bara 12 år gammal.

Charles Dickens. Foto via Wikipedia. Charles Dickens. Foto via Wikipedia.

Sorgen över den förlorade barndomen och hans tidiga, olyckliga upplevelser följde Dickens hela livet. Att författaren själv inte hade tillåtis vara barn återspeglades i mängder av hans kommande berättelser, som är fulla av olyckliga och orättvist behandlade barn.

För att kunna försörja sig och fadern lärde sig Dickens stenografi och började snart arbeta som reporter på en dagstidning. Under samma period publicerade han egna texter i ett flertal brittiska tidskrifter, bestående av små berättelser från Londons gator. År 1836 publicerades den första delen av en litterär följetong med namnet The Posthumous Papers of the Pickwick Club (På svenska Pickwickklubben), vilken blev en storartad succé – nästkommande år gavs Oliver Twist ut, vars framgång var total.

Orginalillustration från första utgåvan av A Christmas Carol – på bilden syns Scrooge tillsammans med Bob Cratchit. Foto via Wikipedia. Orginalillustration från första utgåvan av A Christmas Carol – på bilden syns Scrooge tillsammans med Bob Cratchit. Foto via Wikipedia.

I A Christmas Carol får vi stöta bekantskap med den girige affärsmannen Ebenezer Scrooge. Han ogillar julen och har tackat nej till att spendera julen tillsammans med sin brorsons familj. Efter att ha sjasat bort två fattiga män som ber om allmosor från sin dörr och motvilligt låtit sin bokhållare Bob Cratchit gå hem ska Scrooge spendera julaftonskvällen i ensamhet – tror han.

Sju år tidigare har Scrooges lika elaksinnade kompanjon Jacob Marley avlidit och på kvällen uppenbarar sig Marleys vålnad för Scrooge, med meddelandet om att Scrooge kommer gå samma öde till mötes om han inte bättrar sig. Han kommer att plågas i kvalen av sitt leverne och sin snålhet. Marley berättar att Scrooge kommer få besök under natten, av ytterligare tre vålnader – “Gångna Julars Ande”, “Nuvarande Julens Ande” och “Kommande Julars Ande”.

George C. Scott som Ebenezer Scrooge i filmatiseringen från 1884. Foto via IMDb. George C. Scott som Ebenezer Scrooge i filmatiseringen från 1884. Foto via IMDb.

Trots att Ebenezer Scrooge inledningsvis möter andarna med skepticism lyckas den tredje anden och löftet om de kommande jularna att skrämma den giriga enstöringen. Han ser sig själv ensam och övergiven och hans milde bokhållares son har avlidit i sviterna av en sjukdom, som Scrooge kanske hade kunnat rädda med ett penningbidrag.

Till slut vaknar Ebenezer Scrooge – andarna tycks ha kommit till honom i en dröm, men deras ord har påverkat Scrooge så till den milda grad att han bestämmer sig för att gottgöra sina själviska handlingar och leva ett liv i godhet, generositet och medkänsla.

På engelska heter Joakim von Anka rätt och slätt Scrooge McDuck, ett namn han fick efter Dickens-karaktären. Foto via Wikipedia. På engelska heter Joakim von Anka rätt och slätt Scrooge McDuck, ett namn han fick efter Dickens-karaktären. Foto via Wikipedia.

A Christmas Carol släpptes den 19 december och redan på julafton hade den första upplagan sålt slut. Litteraturvetare har föreslagit att inspirationen till romanen hämtas från Dickens egna liv. Trots sin fars ekonomiska lättsinnighet och stundtala girighet älskade Dickens sin far och hoppades på dennes bättring, och fadern kan mycket väl ha agerat förlaga för Scrooges botgöring.

Under det följande året hade hela tretton upplagor publicerats, vilket understryker bokens omåttliga popularitet. Sedan dess har romanen agerat förlaga för otaliga filmatiseringar, teateruppsättningar, musikaler och tecknade versioner såväl som en uppsjö populärkulturella referenser till romanens karaktärer, i synnerlighet till Ebenezer Scrooge.

Tällgbergsgården, ett av de hotell som är anslutna till Countryside Hotels. Foto via Countryside Hotels. Tällgbergsgården, ett av de hotell som är anslutna till Countryside Hotels. Foto via Countryside Hotels.

Vi verkar helt enkelt inte få nog av den inledningsvis sorgliga berättelsen om ensamhet och snikenhet som avslutas med en drömlik jul.

Vill du spendera tid med någon du håller kär? Tävla med oss om en drömlik vistelse! Tillsammans med Countryside Hotels lottar Barnebys ut ett presentkort á 3000 kronor som går att nyttja på Countryside Hotels samtliga hotell. Bokningen måste ske via Countryside Hotels hemsida och inte via enskilt hotell. Presentkortet gäller 1 år från utskriftsdatum.

För att vara med och tävla om en hotellvistelse vill vi ha svar på frågan:

Vad hette bokhållarens sjuke son?

Svaret skickas till tavling@barnebys.com innan den 14 december 2018.

Tävlingen avslutad!