Den 18 februari är det återigen dags för en temaauktion då Uppsala Auktionskammare auktionerar ut hundra verk av den svenske konstnären Lars Erik Falk under titeln Lars Erik Falk - konsten att balansera vid 73 grader.

Efter att inledningsvis ha ägnat sig åt föreställande konst ändrade Lars Erik Falk (1922 – 2018) sin konstnärliga kurs under 1940-talet och tog steget över till den nonfigurativa bildvärlden. Med tidens gång kom Falk att bli en av den svenska konkretismens mest betydande konstnärer, känd för sina dynamiska arbeten i svartlackerat stål och aluminium.

Lars Erik Falk, Skulptur i blått och rött år 1987. Foto: Uppsala Auktionskammare. Lars Erik Falk, Skulptur i blått och rött år 1987. Foto: Uppsala Auktionskammare.

Falk föddes år 1922 och inledde sina konstnärliga studier som 22-åring på Otte Skölds målarskola i hemstaden Uppsala. Följande år, 1945 tog studierna Falk till Stockholm och Isaac Grünewalds målarskola vid Slussen. Under sina första aktiva år skapade Falk föreställande konst i sina respektive lärares stilar, men kom redan under 1940-talet att måla allt mer abstrakt-geometrisk. Mot 1950-talets slut började Falk allt mer arbeta med skulptur, vilket skulle visa sig vara det medium som passade Falks konstnärliga gärning allra bäst.

Lars Erik Falk. Foto via Uppsala Auktionskammare. Lars Erik Falk. Foto via Uppsala Auktionskammare.

I likhet med många andra konkreta konstnärer som Olle Bonniér, Lage Lindell, Lennart Rodhe och Arne Jones fick Falk flera offentliga uppdrag, varav flera blivit enormt uppskattade landmärken, som exempelvis Färgtorn på Lindhagensplan i Stockholm (1981) och utsmyckningen på tunnelbanestationen Kista.

Lars Erik Falk, år 1956. Foto: Uppsala Auktionskammare. Lars Erik Falk, år 1956. Foto: Uppsala Auktionskammare.

Han är allra mest känd för sina kraftfulla skulpturer bestående av stavar och balkar arrangerade i 73 graders lutning, vilket Falk själv ansåg vara den ultimata balanspunkten för att uppleva rörelse mellan ett statiskt och fallande läge något som han använde sig av i både måleri och skulptur. Konstnären gick bort sommaren år 2018, 96 år gammal.

Den 18 februari auktionerar således Uppsala Auktionskammare ut hundra verk ur Falks kvarlåtenskap. Merparten av dessa verk gör sin debut på marknaden och har aldrig tidigare auktionerats ut, utan har tills nyligen befunnit sig i konstnärens orörda ateljé i Sigtuna. Det är en både unik och omfattande samling, som med monumentala skulpturer i stålrör, aluminiumprofiler, tidiga målningar och självporträtt speglar Falks konstnärskap från 1940-talet fram till idag.

Auktionen hålls i Uppsala Auktionskammares lokaler i Stockholm och visas från och med den 13 februari fram till auktionsstart den 18 februari. Katalogen hittar du här.