dalahästar Foto: Mats Landin, Nordiska Museet

Sprunget ur fornnordiskans all möghe, vilket betyder allt folket, blev allmoge benämningen man gav bönder och ståndslösa i bondesamhället. När det kommer till stil och estetik är allmogen benämningen på den lantliga och ofta rustika stil som från och med mitten på 1600-talet fram till 1900-talet var den rådande stilen i bondesamhället.

allmoge1 Bild: Sköna Hem

I ordets mening betecknade allmogen en stor grupp av människor men som senare skulle förändras i och med ståndsamhället där allmogen snarare blev ett sätt att urskilja den del av folket som inte tillhörde de högre stånden. Därav kom allmogen att förknippas med torpare och bönder i större utsträckning än hela nationens folk i och med att statsbor började urskilja sig från massan, som borgerskap.

Även kallad folkkonst innefattar allmogekonst, eller allmogestil hantverk som framställts i enlighet med lokala traditioner utan att följa etablerade konststilar. Sedermera har stilen utvecklats till en stil med produktion som syftar till att efterlikna äldre förebilder med ofta regionala hantverkstraditioner.

allmoge4 Bild: Lantliv

Hemslöjdade bruksföremål för hemmet som skapats för att de skulle fylla en funktion i första hand kunde senare bli föremål för dekoration.

allmoge3 Bild: Lantliv

Dekorationen av de rustika träföremålen gjordes ofta med målningar i olika stilar som representerade olika regioner av Sverige. Även textilkonst med färger som representerade en by, större ort eller landskap var vanligt i bondesamhället. Under 1700-talet spred sig kurbitsmåleriet från Dalarna och Hälsingland till närliggande landskap och blev ett vanligt sätt att dekorera sina hemslöjdade föremål och möbler med.

allmoge2 Bild: Sköna Hem

Kurbitsmåleriet har sina rötter i Dalarna, närmare bestämt från Rättvik, Leksand och Bjursås. Med blommor och blad dekorerade målare sina berättelser som ofta hade religiösa motiv och målades på både väggar och möbler. Ordet kommer från latinets cucurbita och tyskans kürbis som betyder pumpa och i svenskan var det länge benämningen på gurkväxter och just pumpor. Det är av de pumpliknande dekorationerna i blommönstren som namnet på målarstilen kommer. Figurer som förekom i kurbitsmåleriet var ofta hämtade ur bibeln men kläddes i bygdens dräkter och skapade så regionala stildrag som gick i enlighet med äldre traditioner och orts-specifika färger och former.

download Bild: Sköna Hem

Men med ordets betydelse i åtanke innefattar stilen inte bara äldre rustika, kurbitsbemålade möbler i furu. I och med att allmogen innefattar en folkmassa som skiljer sig från de högre stånden eller från statsbor, samt att allmogekonsten inte var en stil-eller tidsspecifik konstart, utan snarare en genre under utveckling så har den också påverkats av modernare innovationer. Allt från odekorerade tråg till skomakarlampor anses idag som allmoge.

Här hittar du mer allmoge på auktion!

Kommentera