Amiral Dönitz hade skickat den tyska arméns generalöverste Jodl, amiral von Friedeburg och major Oxenius för att möta de allierade och president Eisenhower i Remis i norra Frankrike på Supreme Headquarters, Allies Expeditionary Force, där ett kapitulationsavtal skulle diskuteras. Trodde tyskarna...

Vad som väntade var inget trevligt mottagande och tyskarna förstod snabbt att de inte ha något val än att skriva under det färdiga, villkorslösa dokumentet som de allierade hade enats om. Den 7 maj klockan 02.41 skrevs historia i Europa när tyskarna signerade avtalet tillsammans med representanter från Frankrike, England, Sovjet och USA. Eisenhower gick inte med på att träffa de tyska representanterna förrän efter dokumentet var påskrivet.

[youtube id="fNT3LcRLplc"]

Dokumentet signerades i Remis i Frankrike, en stad som nästintill jämnats med marken under kriget efter tyskarnas bombardemang. I dokumentet finns en detalj som vittnar om Frankrikes stora nederlag under kriget: den franska representantens signatur är placerad i marginalen. Det sägs att tyskarna såg sig som så pass överlägsna fransmännen som inte hade besegrat dem och ska därför ha insisterat på att fransmännens signatur hamnade i marginalen. Detta ska gälla för både originaldokumentet, den amerikanska, brittiska och ryska kopian.

Det finns totalt fem kopior av dokumentet, varav fyra ägs av olika institutioner i USA, England, Ryssland och Frankrike. Representanterna som skrev på för de allierade var generallöjtnant Walter Bedell Smith, generalmajor Ivan Sousloparov och generalmajor Francois Sevez.

När kapitulationsdokumentet skrevs på signerade man även ytterligare ett dokument som var ett avtal om formell ratifikation. Detta skulle dock ske vid ett senare tillfälle och och specificeras av president Eisenhower. Detta skrev endast generalöverste Jodl på.

I och med att detta dokument signerades kunde omvärlden äntligen glädjas åt att ett av vår historias mest fruktansvärda perioder var över. Mänskligheten hade segrat.

Läs mer om dokumentet på Alexander Bitar Collectables.