Andreas Rydén summerar våren 2016

Konstmarknaden är något som allt mer hamnar i fokus i ekonomiska analyser. Förra året omsatte branschen omkring 51 miljarder euro enligt tidskriften Artnewspaper. Det som intresserar analytikerna är hur just konsten förhåller sig till övriga tillgångar som byter ägare på olika globala marknader, i synnerhet i en värld i allt snabbare förändring. Samtidigt var det ömsom vin och ömsom vatten på vårens auktioner. Andreas Rydén, vice vd och chefsexpert på Bukowskis ger sin syn på säsongen som gått.

Andreas Rydén summerar våren 2016

Vad har gått bäst under de senaste månaderna?

Det har varit en otroligt spännande säsong. Att tillsammans med mina kollegor fått vara med om att sälja ett centralt verk av en av våra stora samtida konstnärer, Trolovningen av Lena Cronqvist är självklart det mest minnesvärda. Det är faktiskt konsthistoria. I övrigt ser jag en obändig tilltro till de främsta svenska modernisterna: Gösta Adrian-Nilsson (Brinnande skepp, slutpris 3,2 miljoner kronor), Siri Derkert, (Ryttare, slutpris samt rekord 1,9 miljoner kronor) och Bror Hjorth (Blå Eva, såld för 3 miljoner kronor). Samma sak gällde för den äldre generationen: Bruno Liljefors (Rävar, såld för 6,7 miljoner kronor), Carl Larsson (Rabarber, slutpris 3,3 miljoner kronor).

Siri Derkert, "Ryttare". Signerad S.D. Utförd 1916-17. Duk 54 x 51,5 cm. Utropspris: 1 000 000 - 1 200 000 SEK. Slutpris (inklusive köparprovision): 1 587 936 SEK. Bukowskis
Siri Derkert, "Ryttare". Signerad S.D. Utförd 1916-17. Duk 54 x 51,5 cm. Utropspris: 1 000 000 - 1 200 000 SEK. Slutpris (inklusive köparprovision): 1 587 936 SEK. Bukowskis

Hur anser du att det märks hur konstmarknaden reagerar på omvärldens händelser?

Om jag ska svara generellt utanför Sverige så är det klart att en del av det översta segmentet av gruppen konstköpare håller andan tillfälligt i avvaktan på t ex EU-valet i England och valet i USA, där respektive utgång kan rita om kartan något. Nu har jag varit i konstbranschen i några decennier och har varit med om liknande tidigare. Och min erfarenhet är att konsten hämtar sig snabbare än andra branscher. Förklaringen till det är att värdet på konst är beständigt, medan andra tillgångar snabbt kan mista i betydelse i takt med nya tekniska uppfinningar. Konstens värde, de främsta verken av de främsta konstnärerna, har aldrig ifrågasatts historiskt sett.  Sammanfattningsvis är min spådom att de översta toppobjekten, t ex Picasso och Modigliani kommer att se en snabb återkomst så fort molnen skingrats.  Det som hände den här säsongen istället var att konstnärer ur den yngre generationen kom upp i ljuset och sålde på nya rekordnivåer, t ex Mauricio Cattelan och Jean-Michel Basquiat. Sådant är extremt hälsosamt och naturligt, ett tillskott till konstvärldens olymp.

Hur ser du på den närmaste framtiden?

Ljust! Av samma skäl som jag nämnde: Konst eller föremål med genuint konstnärliga värden äger historiskt sett en beständighet som är helt unik jämfört med allt annat vi omger oss med. Här gäller det för oss att fortsätta att agera kompromisslöst där vi befinner i gränskontrollen mellan första- och andrahandsmarknaden. Att fortsätta identifiera kvalitet och tillhandahålla dessa marknadsanalyser för konstköpare.  Med teknikens hjälp kan vi finnas på så många platser samtidigt, inte bara geografiskt, men också prismässigt. Vi måste kunna leverera stenkoll på så kallade emerging markets och nya konstnärskap. Alla stora namn har ju börjat någonstans. Jag tror att det blir en intensifiering både på nätet och samtidigt på det fysiska planet. Det är därför vi satsar på sensationellt vackra topprenoverade visningslokaler som öppnar här i Berzelii Park i december.

Vad är ditt bästa råd?

Att känna tilltro till marknaden. Läs av den, prata med oss och dra dina slutsatser: Vad verkar gå bra? Vi hade trots finansoro en stark vår med många miljonnoteringar. Svenska modernister, även mindre kända namn, är en intressant källa, liksom konstnärerna ur Lena Cronquists generation. Lär dig känna igen kvalitet, eller fråga oss om du är osäker. Det är vårt jobb.

Har du fått in något intressant redan till nästa säsong?

Ja det har jag verkligen. Mer om det berättar jag inom kort!

Nästa helg är du välkommen att läsa Pontus Silfverstolpe summering av vårens auktioner!