Mitt i rummet på Galleri Glas på Nybrogatan står ett storskaligt träd i glas och sträcker sitt gren- och lövverk mot taket. På väggen intill trädet hänger en yxa, även den i glas. Ingalena Klenells verk väcker åtskilliga frågor och associationerna är många. Utställningen Angeldust är det första tillfället på flera decennier som Klenells konst ställs ut i Stockholm.

Från och med den 17 januari kan du se Ingalena Klenells enastående glasträd på Galleri Glas. Foto: Eva Akre. Från och med den 17 januari kan du se Ingalena Klenells enastående glasträd på Galleri Glas. Foto: Eva Akre.

Ingalena Klenell (f. 1949) har varit verksam som konstnär sedan 1970-talet. Efter att inledningsvis ha fokuserat på vävning och keramik övergick Klenell till  glaskonst efter att ha studerat vid Orrefors glasskola och sedan 1979 arbetar hon i den egna glashyttan utanför Sunne i Värmland.

Angeldust, vars dubbeltydiga namn både för tankarna till barnsagor och amerikanskt narkotikaslang avhandlar universella teman och ställer frågor om kulturarv och traditioner, närvaro, familjeband liksom relationen mellan skönhet och hot. Detta är teman som Ingalena Klenell inte är någon främling inför, utan är tvärtom ämnen hon kommenterat genom sina alster sedan karriärens start. Själv beskriver Klenell sin skulpturala glaskonst som landskap, där glaset förvandlas till andra material under arbetets gång.

Ingalena Klenell. Foto: Anne Nyblaeus. Ingalena Klenell. Foto: Anne Nyblaeus.

Angeldust består av både nya och äldre verk där livets skörhet står i fokus. Inspirationen till utställningen fann Klenell under sin vistelse i Colombia, där hon verkade som residenskonstnär vid Museo del Vidrio i Bogota år 2014.

Ett av utställningens absolut mest spännande verk är det stora glasträd besökare möts av i galleriets mitt. Trädet har byggts av Klenell på plats och består av ett trettiotal separata delar som hängts med hjälp av metalltrådar. Det är ett komplicerat arrangemang som kräver tid och eftertanke. Trots att delarna ingått i olika verk under årens lopp innebär det faktum att de måste anpassas efter rum och plats att de nu skapar ett helt nytt verk, speciellt arrangerat för Galleri Glas.

Foto: Galleri Glas. Foto: Galleri Glas.

Naturen har en given plats i Klenells bildvärld, såväl som idén om ett stundande hot. Det storskaliga trädet ackompanjeras av fyra vapen i glas – en yxa, en dolk, en bössa och en ishacka. Trots att vapnen likt trädet är gjorda i glas, ett material som både signalerar styrka och skönhet viskar deras närvaro om en stundande händelse, ett kommande hot vilket får betraktaren att reflektera över både naturens, såväl som den egna skörheten.

Trädet och vapnen ställer frågor om överlevnad: Hur överlever vi som människor i den här världen? Hur ska världen överleva människans omilda behandling? Vetskapen om att det som är vackert också kan vara skadligt används av Klenell som en tunn lina, ett rep hon skickligt balanserar på och agerar gräns mellan två ytterligheter.

Detta är även tydligt i Klenells detaljrika glasblommor, vilka intagit galleriets fönster. Blommorna bär samma namn som  den hallucinogena drogen PCP, angel dust, och utstrålar både något hotfullt och vackert.

Ingalena Klenell, tre porträtt år 2018. Foto: Eva Akre. Ingalena Klenell, tre porträtt år 2018. Foto: Eva Akre.

Förutom natur, skönhet, hot och kulturarv är familjen ett tema i Klenells konst. I tre tredimensionella porträtt i blandteknik avbildar Ingalena Klenell sina familjeband med hjälp av föremål som symboliserar respektive familjemedlem.

Det högra porträttet representerar Klenells pappa, konstnären och entreprenören och dennes förkärlek för färg, form och estetik. Det vänstra representerar Klenells mor och hennes familj, där textilier, handarbete och kvinnohistoria bereds plats. Det mittersta verket är ett självporträtt som handlar om Klenells egna identitet, om att vända sig inåt och lyssna på den egna rösten, om dekonstruktion och om att återbilda.

Foto: Galleri Glas. Foto: Galleri Glas.

Galleri Glas öppnade våren år 2017 i syfte att uppmärksamma det samtida konstglaset och blåsa nytt liv den glastradition, vilken är djupt förankrad i det svenska kulturarvet. Sedan starten för nästan två år sedan har galleriet hunnit med ett tiotal utställningar där de riktat ljus mot svenska såväl som internationella konstnärer.

Foto: Eva Akre. Foto: Eva Akre.

Anna Bromberg Sehlberg, som tillsammans med kollegan Elin Forsberg driver galleriet menar att en utställning med Klenell varit ett mål sedan starten:

Det är en ära för Galleri Glas att få ställa ut Ingalena Klenell, och en dröm som jag har haft sedan jag först såg hennes verk på Millesgården 2016. I vapenskölden möts man av identitetsmarkörer och på så vis av Ingalenas fascinerande konstnärskap. Det är verkligen något som ingen bör missa.

Dessutom är utställningen vackert kommenterad av författaren, tillika glaskonstnären Sara Mannheimer, som i text tolkar Ingalena Klenells konstnärskap.

Angeldust har vernissage torsdagen 17 januari och pågår fram till den 10 mars. Mer information om utställningen samt Galleri Glas hittar du på galleriets hemsida.