Decemberauktionen + Asiatiska kommer att bli Bukowskis årliga paradauktion med början i år. I samband med premiärvisningen återinvigdes Bukowskis lokaler vid Berzelii park, som genomgått en omfattande renovering vilken pågått under ett halvår, då Bukowskis varit delvis hemlösa men aldrig rådlösa. Höstens visningar har istället ägt rum på olika centrala adresser i Stockholm.

Men nu är man alltså tillbaka i Berzelli Park, i mer ändamålsenliga lokaler, som ritats av John Robert Nilsson Arkitektkontor (som tidigare bland annat deltagit i renoveringen av Magasin III). Bakom inredningen står Londonbaserade Studioilse, som i Sverige bland annat har uppmärksammats för sitt arbete med hotellet Ett Hem och flera privata inredningar.

– På den nya Decemberauktionen visas de bästa klassiska möblerna och konsthantverket från alla epoker. Auktionen passar den moderna konstsamlaren och heminredaren, som inte letar efter specifika perioder utan först och främst är intresserad av det bästa", sa Andreas Rydén,vice VD och chefsspecialist konst på Bukowskis.

- Samlare, handlare och gallerister från hela världen finkammar just nu marknaden på konst och konsthantverk som går att knyta till det kejserliga hovet i Kina. Provenienser väger tungt, och i Sverige har vi tack vare våra skickliga samlare fantastiska föremål, berättade Cecilia Nordström, ansvarig specialist för asiatisk keramik och konsthantverk på Bukowskis.

– Som vd har jag en tydlig vision om hur jag vill förändra, förnya och förbättra Bukowskis. Det nya utseendet på våra klassiska lokaler blir en tydlig visuell markering av hur vi vill modernisera verksamheten utan att göra avkall på vår starka känsla för kvalitet och historia, berättade Louise Arén, vd på Bukowskis.

Personligen gratulerar jag till de nya lokalerna och till att man följt de internationella trenderna med mer blandade auktioner, men jag skulle önska att man vågar ta ut svängarna än mer nästa gång för att skapa den verkliga dynamiken mellan stilar, material och kvalitetsföremål från olika århundraden. Varför inte låta stylisten Linda Ring curera nästa auktionsvisning. Det skulle vara ett riktigt lyft!

 

Taggar