Är det här Leonardo da Vinci sista skulptur?

Enligt en renässansexpert från universitetet i Neapel skulle en Madonna-staty tillskriven Antonio Rossellino i själva verket kunna vara gjord av Leonardo da Vinci.

Är det här Leonardo da Vinci sista skulptur?

Den mångfacetterade mästaren var både målare, ingenjör, filosof, anatomi-expert och skulptör. Men tyvärr finns inga av skulpturerna kvar idag, eller har i alla fall inte tillskrivits konstnären.

Självporträtt av Leonardo da Vinci, ca. 1512. Bild: Biblioteca Reale, Turin
Självporträtt av Leonardo da Vinci, ca. 1512. Bild: Biblioteca Reale, Turin

Enligt The Guardian har en grupp forskare under ledning av renässans-professorn och experten Francesco Caglioti vid Neapels universitet, tro sig ha identifierat en 1400-talsskulptur i brittiska Victoria & Albert Museums samlingar som inkorrekt tillskrivits Antonio Rossellino. De påstår till och med att verket i fråga skulle kunna vara den enda, idag kända, skulpturen av Leonardo da Vinci som överlevt historiens gång.

‘Madonna with the Laughing Child’, ca. 1472. Bild: Victoria & Albert Museum, London via The Guardian
‘Madonna with the Laughing Child’, ca. 1472. Bild: Victoria & Albert Museum, London via The Guardian

Teracottafiguren bär titeln Madonna with the Laughing Child och ägs idag av Londoninstiutionen Victoria & Albert Museum sedan år 1858. John Pope-Hennessy, museichef från 1967 till 1973 tillskrev arbetet till en annan renässanskonstnär, Antonio Rossellino (1427/28-1479) som tillbringade större delen av sitt liv i Florens.

Leonardo da Vinci, ‘The Virgin and Child with St. Anne’, 1509. Bild: Louvre, Paris
Leonardo da Vinci, ‘The Virgin and Child with St. Anne’, 1509. Bild: Louvre, Paris

Men enligt Caglioni finns det flera likheter med Leonardo da Vincis arbeten när man studerar skulpturen. I madonnans ansikte framträder nämligen ett distinkt leende, speciellt för mästarens verk med Mona Lisa som det mest kända exemplet. Leendet i kombination med perspektivet ligger också nära St. Annes uttryck i målningen The Virgin and Child with St. Anne från 1509 som finns i Louvrens samlingar.

Skulpturen är daterad till cirka 1472 vilket skulle innebära att den gjordes av en tjugoårig da Vinci som då var lärling hos Andrea del Verrocchio. Teckningar som finns bevarade från tiden visar hur konstnären ämnade framställa madonnans draperade kläder, något som tydligt återspeglas i den nämnda terrakottafiguren.

Vänster: ‘Madonna with the laughing child’, c. 1472. Bild: Victoria & Albert Museum, London via The Guardian. Höger: Antonio Rossellino, ‘Madonna and Child’, c. 1475, Bode-Museum, Berlin
Vänster: ‘Madonna with the laughing child’, c. 1472. Bild: Victoria & Albert Museum, London via The Guardian. Höger: Antonio Rossellino, ‘Madonna and Child’, c. 1475, Bode-Museum, Berlin

Men varför är då John Pope-Hennessy övertygad om att skulpturen var ett verk av Antonio Rossellino?

Rossellino var en reliefmästare vars favoritmotiv var just madonnan och som han avbildat flertalet gånger. Ett av hans verk var Madonna and Child, ett terakottaarbete med förgylld ram som idag finns bevarad i Bodemuseetin i Berlin. Detta verk kastar en skugga över Caglionis tes då det har uppenbara likheter med Madonna with the Laughing Child och skulle kunna motbevisa Caglionis resonemang.