Matthias van Arkels centralt placerade silikon verk “Cut Open Strip Painting” i den nybyggda Värtaterminalen.

Årets projekt delas ut av Stockholm konst

I mitten av februari var det prisutdelning av Stockholm konst till Årets projekt i deras tillfälliga lokaler på Malmskillnadsgatan i Stockholm. En stolt och yvig Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst, tackade både beställare och konstnärer.

-Stockholm konsts uppdrag är att se till att stadens bolag efterlever den så kallade enprocents regeln. Det vill säga av all nybyggnad ska en procent avsättas till konst i det offentliga rummet. Under 2016 har vi haft tjugotvå invigningar med konst och Årets projekt blev Värtahamnen med Stockholms Hamnar som beställare.

Hans Rosenströms verk ”2066” är placerad på Värtaterminalens tak och ur de fem stenarna strömmar olika berättelser från små mikrofoner.

De fyra konstverken

De fyra konstnärerna i Värtaterminalen som erhållit Årets projekt är Matthias van Arkels (1967) med sitt kraftfulla tvådelade silikon verk Cut Open Strip Painting som är centralt placerat i den stora terminal hallen. Det enorma verkets kraftfulla färger och virvlande former ger en dynamisk energi till det stora rummet.

På taket är Hans Rosenströms (1978) verk 2066 placerat. Titeln åsyftar år 2066, det vill säga femtio år in i framtiden. De fem stora granitblocken, med inmonterade mikrofoner, leder in lyssnaren i futuristiska, fantasi fyllda tankar och visioner som berättas av forskare inom Östersjöregionen. Verket blir på samma gång en framtidsversion och med tidens gång en berättelse om hur tankarna tänktes 2016.

Pia Törnell (1963) keramiska verk med titeln A tone of water är placerade utmed en vägg i olika grupperingar och verkets former och färger associeras till havets krusningar. Den stora skulpturgruppen Port av Lisa Gerdin (1959) är placerad på två platser utomhus. Gerdin blev inspirerad av alla de containers som befolkar hamnar världen över. Skulpturernas olika mått är hämtade från en standardcontainer och de är utförda i cortenstål i en varm roströd färg.

-Framtiden för konst i offentlig miljö ser ljus ut då Stockholm växer och inflyttningen är stor avslutar en positiv Mårten Castenfors.

Konstnärerna Pia Törnell, Matthias van Arkel, Värtahamnens Karl Lagerlöf, konsulten Annika Sveholm, konstnären Lisa Gerdin och Stockholm konsts chef Mårten Castenfors på prisutdelningen.