René Magrittes serie L'Empire des luminères har haft en bestående inverkan på konstnärer och inom populärkulturen. Serien innehåller inte bara Magrittes och surrealismens mest betydelsefulla verk, utan är också en av de största och mest ikoniska för 1900-talets moderna konst.

L’Empire des lumières föreställer en gata i skymningen, upplyst av en enda gatlyktas spöklika ljus med en klarblå och till synes solig himmel ovanför. Det omöjliga i denna kombination av dag och natt rör om våra förväntningar och det overkliga motivet blev en omedelbar succé. Dess tidiga historia finns väldokumenterad i dåtida korrespondens mellan Magritte, Iolas och Rockefeller och förvaras i familjen Rockefellers arkiv.

René Magritte, L’Empire des Lumières, 1949. 50 x 60 cm, olja på duk, privat samling. René Magritte, L’Empire des Lumières, 1949. 50 x 60 cm, olja på duk, privat samling.

René Magritte, L’Empire des Lumières, 1949. 50 x 60 cm, olja på duk, privat samling. René Magritte, L’Empire des Lumières, 1949.
50 x 60 cm, olja på duk, privat samling.

Versionen av L'Empire des lumières från 1949 är den allra första i den belgiske konstnärens ikoniska serie. Mellan 1950 och 1964 målade Magritte ytterligare sexton versioner i olja av L'Empire des lumiéres i flera olika storlekar, format och i flera varianter av motivet för att uppfylla marknadens efterfrågan. Ibland var trycket så hårt på målningarna att Magritte skapade tre till fyra versioner på ett år. Det andra verket i serien, daterat till 1950 och numrerat med "II", införskaffades av John och Dominique de Menil (finansiärer av Hugo Gallery) till Museum of Modern Art, och flera exemplar återfinns i privata samlingar och på museum runt om i världen.

René Magritte, fotograferad av Duane Michals, 1965. René Magritte, fotograferad av Duane Michals, 1965.

"Denna frammaning av natt och dag förefaller mig ha en befogenhet att överraska och glädja oss. Jag kallar denna makt för poesi"- René Magritte

Målningens koncept föddes ur det transatlantiska samarbetet mellan konstnären och den karismatiska direktören för Hugo Gallery i New York, konsthandlaren Alexander Iolas. Det skapades med avsikt att locka amerikanska köpare genom att producera de starkaste och mest kvalitativa målningarna för den amerikanska marknaden.

I september 1949 skickade Magritte sitt verk från Paris till New York, och sex månader senare köptes det av den store amerikanske konsthandlaren Nelson A. Rockefeller. Rockefeller gav bort målningen i julklapp till sin sekreterare, Louise Boyer, vars son ärvde verket 1974. Sedan början av 1980-talet har verket funnits i en privat samling.

René Magrittes L'Empire des luminères från 1949 ställs ut av Dickinson's som höjdpunkten på deras surrealismmonter (D2) på Frieze Masters 2016 - Surrealist Revolution. Mässan äger rum mellan 5 - 9 oktober och Dickinson kommer att presentera en försäljningsutställning med surrealistiska målningar, teckningar och skulpturer, inspirerat av surrealistpionjären André Bretons publikation La Révolution Surréaliste från 1924.

Här hittar du mer information om Frieze Masters 2016.

Kommentarer